Κρητικά Αρχαίας Κορίνθου 2741072037 6973492024 http://www.motokordalis.gr/

Κατάστημα
Διεύθυνση: ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ. 20100 Οδηγίες
Τηλέφωνο: 2741072037
Τηλέφωνο: 6958104108
Κινητό: 6973492024
Email: [email protected]
Ιστοσελίδα: http://www.motokordalis.gr

ΜΟΤΟ ΚΟΡΔΑΛΗΣ

Διεύθυνση: ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ. 20100 Οδηγίες
Τηλέφωνο: 2741072037
Τηλέφωνο: 6958104108
Κινητό: 6973492024
Email: [email protected]
Ιστοσελίδα: http://www.motokordalis.gr